Stichting November Music zoekt: lid bestuur (onbezoldigd)

Stichting November Music zoekt: lid bestuur (onbezoldigd)

November Music (NM) organiseert jaarlijks een tiendaags festival voor nieuwe muziek in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast en daartoe is NM actief als opdrachtgever en (co-)producent, coach voor makers en talent, verbinder naar andere (artistieke) disciplines en naar publiek. 
NM is een drijvende kracht achter de ontwikkeling van nieuwe muziek. We presenteren de resultaten van die ontwikkeling aan een zo groot en divers mogelijk publiek.
NM is actief in relevante netwerken op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.   
NM is een zgn. BIS-instelling.

November Music werkt volgens het bestuursmodel, maar de overgang naar een RvT-model is in voorbereiding. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden. Alle afzonderlijke leden dragen bij tot het geheel door hun specifieke expertise en netwerken in te brengen. 
Het bestuur vervult de formele toezichthoudende rol op inhoudelijke en financiële plannen en verantwoording. Daarnaast is het bestuur de werkgever van de directie en staat de directie met advies terzijde. De directie initieert en heeft de dagelijks leiding.

Profielkenmerken lid bestuur (vacature) 
• Heeft bestuurlijke ervaring en heeft een relevant netwerk, zijnde cultuur, politiek of bestuur. 
• Heeft hart voor kunst en snapt de besturing van (culturele) organisaties. 
• Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang. 
• Draagt bij aan de sfeer binnen het bestuur waar constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt. 
• Is als mens flexibel en prettig in de omgang. 
Kijkend naar de samenstelling van het bestuur, zijn we op zoek naar  
• een jonge professional, bekend met de regio ’s-Hertogenbosch.

Competenties
Netwerker, verbinder, teamspeler, flexibel, betrokken, communicatief, inspirerend.

Diversiteit 
November Music volgt de aanbevelingen voor goed bestuur in de Culturele Sector (www.governancecodecultuur.nl). 
Vanuit het streven naar diversiteit kiezen we bij de aanstelling van nieuwe leden voor het bestuur – bij gelijke geschiktheid – voor leden die onderscheidend zijn ten opzichte van de huidige leden.

Overig
Directie en bestuur komen gemiddeld viermaal per jaar bijeen. Informeel contact is er regelmatig. 
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis (onkosten worden evt. vergoed). 
Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaar. Er zijn maximaal twee zittingstermijnen.

Procedure
De wervingsprocedure is een open procedure, kandidaten worden uitgenodigd te reflecteren op de vacature op de website van November Music en op LinkedIn
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Theo van Dooremalen, zakelijk directeur (theo@novembermusic.net)
Reacties ontvangen wij graag via theo@novembermusic.net