ANBI

Stichting November Music is opgericht in 1993 en gevestigd in ‘s-Hertogenbosch
Doelstelling zoals opgenomen in de stichtingsstatuten:

🔻Het verbreiden van nieuwe muziek
🔻 Het bevorderen van ontwikkelingen in de nieuwe muziek en het stimuleren van het schrijven en samenstellen van composities op dit gebied
🔻Het stimuleren van publieksbelangstelling voor nieuwe muziek.

Uit het beleidsplan
De belangrijkste uiting van NM is het meerdaagse festival dat zich afspeelt in november in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast initieert en organiseert NM presentaties door het jaar heen in binnen- en buitenland, veelal in samenwerking met (internationale) festivals, lokale podia, musea en andere kunstinitiatieven. De ambitie voor de periode 2021-2024 is om jaarlijks een elfdaags festival te organiseren met minimaal 90 concertactiviteiten, daarmee een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken en de export van Nederlandse makers en producties naar het buitenland te bevorderen.

Post- en bezoekadres
November Music
Boschdijkstraat 45
5211 VD  ’s-Hertogenbosch
073 – 6 122 000
www.novembermusic.net
info@novembermusic.net

Kamer van Koophandel-nr: 41 08 51 82
VAT-nr: 80 20 50 232
IBAN Bank: NL10SNSB 095 49 60 904

Bestuur
Karen Neervoort - voorzitter
Maaike Verberk - penningmeester
Annette den Heijer - lid
Janpier Brands - lid
Edo Dijksterhuis - lid

Directie
Bert Palinckx – artistiek directeur
Theo van Dooremalen – zakelijk directeur
 
Voor de salariëring van de directie wordt de CAO Welzijn gevolgd

🔻November Music - Jaarrekening 2014
🔻November Music - Jaarrekening 2015
🔻November Music - Jaarrekening 2016
🔻November Music - Jaarrekening 2017
🔻November Music - Jaarrekening 2018
🔻November Music - Jaarrekening 2019
🔻November Music - Jaarrekening 2020
🔻Anbi publicatie boekjaar 2020

8929