Kluster5 'Perceived Reality'

Alexandre Kordzaia / Celia Swart
Hedendaags gecomponeerd

wo 01 januari, 05:45-05:45

Verkadefabriek
Kluster5 'Perceived Reality'
De werkelijkheid is plooibaar. Van Trumps strijdkreet ‘fake news’ tot virtual reality, de waarnemingen kunnen op allerlei manieren plaatsvinden. Die gekleurde werkelijkheid staat centraal in het jubileumprogramma van het Haagse ensemble Kluster5. Om hun eerste lustrum luister bij te zetten vroeg het ensemble aan de jonge componisten Alexandre Kordzaia en Celia Swart hun licht te werpen op die verschuivende realiteitszin. Zowel Korszaia als Swart schrijven totaalcomposities waar muziek, beeld en theater een verbond aangaan. De waargenomen werkelijkheid wordt bij iedere componist anders ingekleurd. Celia Swart ervaart een alternatieve werkelijkheid in alle apps op haar telefoon, terwijl Alexandre Kordzaia de verschillende lagen in zijn waarneming van de werkelijkheid ontdekte toen hij opgroeide in het onrustige Georgië van de jaren negentig. Beide componisten schrijven een half uur durend werk waarvoor Kluster5 onder meer wordt uitgebreid met drumpads en midi-keyboards. Onder leiding van regisseur Peter Leung worden muziek, visuals en een subtiele personenregie samengesmolten tot één kunstwerk.