Muziek & Religie: Hemels of Hels

Symposium
Verkadefabriek
Muziek & Religie: Hemels of Hels
In de hedendaagse cultuur is sprake van grote verschuivingen en dynamiek. Dit geldt niet alleen op de terreinen van arbeid, migratie en sociale netwerken, maar ook met betrekking tot de manier waarop wij betekenis geven aan ons leven. Vanzelfsprekende kaders en structuren van betekenisgeving zijn weggevallen door globalisering, individualisering en secularisatie. Tegelijkertijd zoeken mensen naar nieuwe wegen en plaatsen om het bestaan als zinvol te kunnen ervaren. In onder andere de religiewetenschap en de culturele sociologie spreken wetenschappers van ‘het sacrale’ als datgene wat ons heilig is en wat ons leven betekenis geeft. Hierin hebben de kunsten, en met name muziek, een belangrijke rol. Tijdens dit middagsymposium wordt de vraag of muziek de mens naar ervaringen van het sacrale brengt vanuit verschillende invalshoeken besproken.  Marlies de Munck van de Universiteit Antwerpen vertelt over betekenis en betekenisverlies in muziek. Martin Hoondert van Tilburg University geeft een lezing over ritualisering en religionisering van de concertpraktijk. Verder is er een duo-interview van musicoloog en journalist Thea Derks met de componisten Joep Franssens en Anthony Fiumara. Van Franssens wordt tot slot in de Willem Twee Kunstruimte het solovioolwerk Blue Encouter uitgevoerd door Peter van Praagh. Tot slot is er de bekendmaking en voordracht van de winnaar van de essaywedstrijd Kunst & Religie, uitgeschreven door het tijdschrift VolZin.