Tom Sanderman

Anthony Fiumara / Phlip Glass
Minimal music
Tom Sanderman
De saxofoon heeft niet te onderschatten rol gespeeld in de ontwikkeling van de vroege minimal music. Belangrijke wegbereider was de Amerikaanse saxofonist Jon Gibson die met alle vier de oerminimalisten heeft opgetreden, te weten La Monte Young, Terry Riley, Philip Glass en Steve Reich. Young en Riley waren zelfs zeer bedreven op de saxofoon. Repertoire genoeg dus en de jonge Nederlandse saxofonist Tom Sanderman. Hij werpt zich op het weinig gespeelde, vroege werk Gradus van Philip Glass. Daarnaast klinkt het nieuwe werk The River Beneath Us van de Nederlandse componist Anthony Fiumara die grote affiniteit heeft met de ingetogen zeggingskracht van het postminimalisme.